Menu Zamknij

Zasoby cyfrowe

Czytelnicy Biblioteki PANS w Jarosławiu mają dostęp do zewnętrznych baz danych zakupionych przez uczelnię:


Cyfrowe zbiory wewnętrzne Biblioteki PANS:


Poniżej lista przykładowych ogólnodostępnych baz danych:

Biblioteka Nauki
***
Udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
***
To największa biblioteka cyfrowa w woj. podkarpackim. PBC jest regionalną biblioteką cyfrową tworzoną przez kilkanaście instytucji z Podkarpacia, stanowiących Konsorcjum PBC

MEDYCYNA
***
PubMed
Czytelnia Medyczna
Termedia
MEDtube
Europe PMC
FreeBooks4Doctors
BioMed Central
Public Library of Science

NAUKI HUMANISTYCZNE
***
BazHum
Agregator CEON
CEON Biblioteka Nauki
CEON Repozytorium
CEJSH
doab
DOAJ
Open Humanities Press

NAUKI ŚCISŁE
***
BazTech
arXiv.org
Espacenet
Business Journals
Bazekon
Ekonomia on-line
globalEDGE
Geoforum
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Informacje dotyczące systemu ASG-EUPOS
AlphaGalileo

Skip to content