Menu Zamknij

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wirtualna Biblioteka Nauki jest narzędziem badawczym, które umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej.
Szerszy dostęp do baz WBN realizowany jest automatycznie z komputerów połączonych z siecią wewnętrzną PWSTE w Jarosławiu.

Istnieje możliwość dostępu do WBN spoza sieci uczelnianej. Szczegóły na stronie:
https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Linki do poszczególnych zasobów WBN (w ramach licencji krajowej dla uczelni):

Science Direct (Elsevier)

Springer Link

Wiley Online Library

Czasopisma w ramach WBN

Książki elektroniczne w licencjach krajowych

EBSCO

Portal Komunikacji Naukowej (Infona)

Skip to content