Menu Zamknij

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka PWSTE w Jarosławiu sprowadza książki oraz kserokopie konkretnych artykułów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby pracowników naukowych i studentów Uczelni. Wypożyczenia takie dotyczą tych dokumentów, których nie ma na terenie Jarosławia. Sprowadzone materiały udostępnia się na miejscu (w czytelniach) w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.

Zamówienia do Wypożyczalni Międzybibliotecznej można składać osobiście w Wypożyczalni lub Czytelni Czasopism, bądź też drogą elektroniczną, wypełniając formularz (po zalogowaniu się do katalogu księgozbioru)

(Uwaga! Opcja widoczna na dole strony po zalogowaniu na konto czytelnika).

Kosztami wykonania kserokopii artykułów obciążony jest czytelnik.

Warunkiem skorzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest uzyskanie karty bibliotecznej w Wypożyczalni. Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa par. 7 Regulaminu udostępniania zbiorów

Skip to content