Menu Zamknij

Wrzutnia książek

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że w Bibliotece PANS w Jarosławiu działa system samodzielnego zwracania wypożyczonych książek. Przy wejściu do budynku zainstalowane jest urządzenie umożliwiające oddanie książek w trakcie oraz poza godzinami pracy biblioteki (od godz. 7:00 do 21:00)

Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad.

Jak poprawnie wrzucać książki do wrzutni?
filmik instruktażowy (20 sek.)

Zasady korzystania z wrzutni książek w Bibliotece PANS
w Jarosławiu

 1. Do wrzutni można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece PANS w Jarosławiu.
 2. Wrzutnia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia kampusu PANS (w okresie wakacyjnym obowiązują osobne ustalenia ogłaszane na stronie internetowej Biblioteki).
 3. Książki z wrzutni wyjmowane są 1 raz dziennie w czasie pracy Biblioteki.
 4. Rejestracja w systemie bibliotecznym książek zwróconych do wrzutni następuje w następnym dniu roboczym pracy Biblioteki.
 5. Dokonując zwrotu książek z wykorzystaniem wrzutni w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
 6. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, określone w pkt. 3 i 4.
 7. Książki należy wkładać pojedynczo, ostrożnie grzbietem do środka.
 8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
 9. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane w Wypożyczalni osobiście lub telefonicznie (tel.16 624 40 86)
 10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Skip to content