Menu Zamknij

Współczesne problemy zarządzania, Nr 09. Finanse przedsiębiorstw

autor: Kożak-Siara, Tatiana ; Rejman, Krzysztof (red.)

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wydanie: Jarosław 2016
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu

Treść publikacji: KLIKNIJ

Opis fizyczny:
151 s.
język: polski, angielski, ukraiński, słowacki
plik: pdf

 

Autorzy i tytuły artykułów:
JAROSŁAW KACZMAREK
DETERMINANTY, SYMPTOMY I REAKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA NA KRYZYS
COMPANIES IN CRISIS – DETERMINANTS, SYMPTOMS AND RESPONSES………….. 7
ALŽBETA SUHANYIOVA, LADISLAV SUHANYI, JAROSLAV KOREČKO
DAŇ Z PRIJMU PODNIKATEĽSKYCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU
PODATEK DOCHODOWY PODMIOTOW BIZNESOWYCH NA SŁOWACJI
INCOME TAX OF BUSINESS ENTITIES IN SLOVAKIA……………………………………………..21
ИРИНА ДЕМКО ИВАНОВНА, РУСЛАНА ШУРПЕНКОВА КАЗИМИРОВНА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PODSTAWY ANALIZY POTENCJAŁU
PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA
THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF THE ANALYSIS OF THE
LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE……………………………………………………………….35
ELŻBIETA WAŻNA
BUDŻET ZADANIOWY JAKO SZANSA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
FINANSAMI NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
PERFORMANCE-BASED BUDGETING AS A CHANCE FOR EFFECTIVE
FINANCE MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF THE DISTRICT
VETERINARY INSPECTORATE…………………………………………………………………………………..53
WOJCIECH CHROBAK
MIEJSCE ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W ANALIZIE EKONOMICZNOFINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
LOCATION OF INDICATOR ANALYSIS IN ECONOMIC AND FINANCIAL
ANALYSIS OF THE ENTERPRISE………………………………………………………………………………..67
SYLVIA JENČOVA, VIKTORIA ALI TAHA
DOSLEDKY ZNIŽENIA ZDAŇOVANIA ZISKU NA NAVRATNOSŤ VLASTNEHO
IMANIA VO VYROBNEJ SPOLOČNOSTI
WPŁYW OBNIŻENIA PODATKOW NA ZWROT Z KAPITAŁU WŁASNEGO
W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
EFFECT OF REDUCING THE TAX ON PROFIT RETURN OF EQUITY IN
MANUFACTURING COMPANY………………………………………………………………………………….81
ROŻA WERYŃSKA-BIENIASZ
PROCESY LOGISTYCZNE W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
LOGISTIC PROCESSES IN CLOUD COMPUTING…………………………………………………….89
RAFAŁ SURA
SIEĆ INSTYTUCJI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W POLSCE
NETWORK OF FINANCIAL SECURITY INSTITUTIONS IN POLAND………………….103
PIOTR OLEJARZ
RODZAJE FORM OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ –
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA, PLUSY I MINUSY
FORMS OF TAXATION FROM BUSINESS ACTIVITY – GENERAL
CHARACTERISTICS, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES………………………………115
JOLANTA WOJTOWICZ-ŻYGADŁO
STATISTICAL METHODS IN THE REAL ESTATE MARKET ANALYSES
METODY STATYSTYCZNE W ANALIZACH RYNKU NIERUCHOMOŚCI ……………125
BEATA SOFRANKOVA, DANA KISELAKOVA, MIROSLAVA SOLTES
ANALYZA VPLYVU DANI NA KONKURENCIESCHOPOSŤ KRAJIN V4
ANALIZA WPŁYWU PODATKOW NA KONKURENCYJNOŚĆ W KRAJACH
GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
IMPACT ANALYSIS OF TAXES ON COMPETITIVENESS
OF THE V4 COUNTRIES……………………………………………………………………………………………141


Skip to content