Menu Zamknij

Współczesne problemy zarządzania, Nr 07. Bezpieczeństwo publiczne

autor: Bąk, Tadeusz ; Ciekanowski, Zbigniew (red.)

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wydanie: Jarosław 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu

Treść publikacji: KLIKNIJ

Opis fizyczny:
196 s.
język: polski, angielski, ukraiński
plik: pdf

 

Autorzy i tytuły artykułów:
ZBIGNIEW CIEKANOWSKI, SYLWIA WOJCIECHOWSKA-FILIPEK
DETERMINANTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
DETERMINANTS OF STATE SECURITY ………………………………………………………………….. 7
KAMIL KARDIS
WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA A ICH WPŁYW
NA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
THE OCCURING THREATS AND THE NATIONAL SECURITY ……………………………. 27
TADEUSZ BĄK
CYBERTERRORYZM
CYBERTERRORISN ………………………………………………………………………………………………. 39
ZBIGNIEW CIEKANOWSKI
UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
CONDITIIONS OF STATE SECURITY …………………………………………………………………….. 53
BOGUSŁAW ULIJASZ, RAFAŁ LANGE
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
FUNCTIONING OF STATE SECURITY SYSTEM ……………………………………………………. 65
ZBIGNIEW PISKOR
BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE – TERRORYZM
SAFETY AVIATION – TERRORISM ………………………………………………………………………… 79
ANDRZEJ KOCHMAŃSKI
BEZPIECZEŃSTWO PORTOW LOTNICZYCH
AIRPORTS SECURITY ……………………………………………………………………………………………. 93
ОЛЬГА ДАНИЛОВА
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И КРУПНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ
RUSSIAN PRACTICE OF INTERACTION OF STATE BODIES AND LARGE
CORPORATE STRUCTURES IN THE REGIONS OF PRESENCE
ROSYJSKA PRAKTYKA WSPOŁDZIAŁANIA ORGANOW PAŃSTWOWYCH
I WIELKICH STRUKTUR KORPORACYJNYCH W REGIONACH …………………….. 109
РАДЧУК АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, КУГАН СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ENSURING INFORMATION SECURITY OF BUSINESS BASED
ON OPERATIONAL MANAGEMENT SYSTEM
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO BIZNESU
NA PODSTAWIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO ………………………. 117
ВЕРА НЕТЕСОВА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES WITH USE
OF ALTERNATIVE SOURCES OF THEIR FORMATION
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI Z WYKORZYSTANIEM
ALTERNATYWNYCH ŹRODEŁ KSZTAŁTOWANIA DANYCH ZASOBOW ……… 125
РАДЧУК АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, ЯСИНОВ ЕВГЕНИЙ ХИКМЕТОВИЧ
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
USE OF CLOUD COMPUTING IN BUSINESS
WYKORZYSTANIE CHMURY OBLICZENIOWEJ W BIZNESIE.
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ……………………………………………………………….. 135
MATEUSZ GNATOWSKI
SKRAJNIE PRAWICOWE LUB LEWICOWE TENDENCJE ZAGROŻENIEM
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – ASPEKT HISTORYCZNY
EXTREME RIGHT-WING AND LEFT-WING TENDENCIES, A THREAT
TO NATIONAL SECIURITY – HISTORICAL ASPECT ………………………………………….. 149
ROKSANA FAL
PAŃSTWA ISLAMSKIE JAKO ZAGROŻENIE DLA WSPOŁCZESNEJ EUROPY
THE ISLAMIC STATES AS A THREAT TO CONTEMPORARY EUROPE ……………… 161
KLAUDIA OLCHA
WPŁYW BEZPIECZEŃSTWA NA ROZWOJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
IMPACT OF SAFETY ON DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES ……………. 173
KAMIL RYBAK
BEZPIECZEŃSTWO WSCHODNIEJ GRANICY POLSKI
NA TLE KONFLIKTU UKRAIŃSKIEGO
THE SECURITY OF EASTERN BORDER OF POLAND
ON THE BACKGROUND OF THE UKRAINIAN CONFLICT ……………………………….. 187


Skip to content