Menu Zamknij

Współczesne problemy zarządzania, Nr 05. Bezpieczeństwo publiczne

autor: Pukała, Ryszard (red.)

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wydanie: Jarosław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSTE

Treść publikacji: KLIKNIJ

Opis fizyczny:
159 s.
język: polski, angielski, ukraiński
plik: pdf

Autorzy i tytuły artykułów:
TADEUSZ BĄK
WYWIERANIE PRESJI NA SPOŁECZEŃSTWO – TERRORYZM
EXERTION OF PRESSURE ON SOCIETIES − TERRORISM………………………………. 11
ZBIGNIEW CIEKANOWSKI, WACŁAW WIERZBIENIEC
BUDOWA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
STRUCTURE AND FUNCTIONING OF THE STATE SECURITY SYSTEM……………………. 23
ZBIGNIEW CIEKANOWSKI
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE JAKO SYTUACJE NADZWYCZAJNE
NATURAL DISASTERS AS RATIONALE BEHIND EMERGENCIES………………….. 33
ZBIGNIEW KUDŁA, KATARZYNA WOŁEJSZO
KSZTAŁTOWANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
FORMATION OF THE SAFETY OF STATE…………………………………………… 55
KAZIMIERZ MAZUR
ROLA SPOŁECZNA WSPOŁCZESNEGO PRACOWNIKA OCHRONY KOLEI
THE SOCIAL ROLE OF THE MODERN RAILWAY GUARD………………………………. 65
KRZYSZTOF POBUTA, PAWEŁ SZAREK
WPŁYW POLITYKI REGIONALNEJ NA BEZPIECZEŃSTWO REGIONOW
IMPACT OF REGIONAL POLICY TO THE SAFETY OF REGIONS…………………………. 81
ВАСИЛЬ ГУДИМ, АНДРІЙ ГАВРИЛЮК
ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ПОТІК ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ПОЖЕЖ
USTALENIE PARAMETROW WYMIANY CIEPŁA ŚRODOWISKA Z KONSTRUKCJAMI BETONOWYMI PODCZAS POŻARU W POMIESZCZENIU
U INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE FIOW OF HEAT RADIATION DURING A FIRE…………………… 97
РАДЧУК АНАТОЛИЙ, КУГАН СВЕТЛАНА
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СТРОЙИНДУСТРИИ, КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW W BUDOWNICTWIE JAKO NARZĘDZIE DO REDUKCJI KOSZTOW
MANAGEMENT OF EXPENSES AT THE ENTERPRISES IN BUILDING INDUSTRY, AS THE INSTRUMENT OF DECREASE IN PRIME COST ……. 105
YURY PAULIUCHUK, LUDMILA SRYWKINA
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYMI
PERFORMANCE EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS………………. 115
ЕДУАРД ГУЛІДА, АРТУР РЕНКАС
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛООБМІНУ СЕРЕДОВИЩА З ЗАЛІЗОБЕТОННИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ ПРИ ПОЖЕЖІ В ПРИМІЩЕННІ
OKREŚLENIE PARAMETROW WYMIANY CIEPŁA Z KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PODCZAS POŻAROW W POMIESZCZENIACH
DETERMINATION OF PARAMETERS OF THE HEAT EXCHANGE WITH REINFORCED CONCRETE STRUCTURES UNDER FIRE IN THE BUILDINGS……………… 131
ОЛЕКСАНДР БОРИС, АНДРІЙ ПОЛОВКО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ПІНОБЕТОННИХ ПЛИТОК
EKSPERYMENTALNE BADANIA OGNIOODPORNEJ ZDOLNOŚCI PIANOBETONOWYCH TABLICZEK
EXPERIMENTAL STUDIES OF FIRE-PROOF ABILITY OF FOAM BLOCKS…………………………… 145
AGATA GOLBA
WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
THE OCCURING THREATS AND THE NATIONAL SECURITY…………………….. 155
MATEUSZ KOJDER, KAMIL KOJDER
PRZYCZYNY I SKUTKI POWSTAWANIA WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH W RUCHU LĄDOWYM
CAUSES AND EFFECTS OF TRAFFIC ACCIDENTS IN LAND……………………….. 167


Skip to content