Menu Zamknij

Współczesne problemy zarządzania, Nr 14. Finanse jednostek organizacyjnych

autor: (red.) Ryszard Pukała, Marek Uryniak

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Wydanie: Jarosław 2019
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu

Treść publikacji: KLIKNIJ

Opis fizyczny:
138 s.
język: polski, angielski
plik: pdf

 

Autorzy i tytuły artykułów:
GRZEGORZ LEW
BUSINESS LANGUAGE EVOLUTION – ACCOUNTING
EWOLUCJA JĘZYKA BIZNESU – RACHUNKOWOŚĆ ……………………………………………………. 7
JAROSŁAW KACZMAREK
ZAKRES I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI A KREACJA WARTOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH
THE SCOPE AND EFFECTS OF RESTRUCTURING AND VALUE CREATION
OF PRODUCTION COMPANIES ……………………………………………………………………………………. 21
DOMINIK GIRA
OVERVIEW OF MIDDLE AND EAST-EUROPEAN MARKET’S MERGERS
AND ACQUISITIONS IN 2012 TO 2017 PERIOD
PRZEDLĄD FUZJI I PRZEJĘĆ NA RYNKACH EUROPY ŚRODKOWEJ
I WSCHODNIEJ W LATACH 2012–2017 ………………………………………………………………………… 35
BERNADETTA DZIURA
AKTYWA NIEMATERIALNE – FUNDAMENT ROZWOJU
PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORSTW
INTANGIBLE ASSETS – THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT
OF PODKARPACKIE ENTERPRISES ………………………………………………………………………………. 53
TATIANA KOŻAK-SIARA, EWELINA DOROTA
WYDATKI NA STAŻE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAROSŁAWIU
W LATACH 2017–2018
EXPENDITURE ON INTERSHIPS IN DISTRICT LABOUR OFFICE IN JAROSŁAW
IN THE YEARS 2017–2018 ………………………………………………………………………………………………. 67
BEATA PALIŚ, IRENA ŚLIWIŃSKA
POSSIBILITY TO RECOVER VAT IN A JOURNEY AS A DETERMINANT
OF THE SHOPPING TOURISM
MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA PODATKU VAT W PODROŻY
JAKO DETERMINANTA TURYSTYKI ZAKUPOWEJ ……………………………………………………. 81
MARYNA RESLER, ARTUR HORBOVYY, DMYTRO RESLER
RACHUNEK KOSZTOW DLA INNOWACJI W ZAUTOMATYZOWANYCH
SYSTEMACH KSIĘGOWYCH
COST ACCOUNT FOR INNOVATION IN AUTOMATED
ACCOUNTING SYSTEMS …………………………………………………………………………………….. 93
ELŻBIETA WAŻNA
WPŁYW EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ RYNKU KAPITAŁOWEGO
NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE
INFLUENCE OF INFORMATION EFFECTIVENESS OF THE CAPITAL MARKET
ON THE ACTIVITY OF INVESTMENT FUNDS IN POLAND …………………………………… 109
MAŁGORZATA WILCZYŃSKA, PIOTR OLEJARZ
ART. 108 USTAWY O PODATKU OD TOWAROW I USŁUG – PUSTA FAKTURA
W OBROCIE GOSPODARCZYM
ART. 10THE GOODS AND SERVICES TAX ACTS – DUMMY INVOICE
IN BUSINESS TRANSACTION……………………………………………………………………………………… 127


Skip to content