Menu Zamknij

Dyskurs Pedagogiczny, Tom 13. Motywacja do nauki a skuteczność i efektywność kształcenia

autor: red. nauk. Wojciech Błażejewski, Zbigniew Ruszaj

Wydanie: Jarosław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu

Katalog publikacji: KLIKNIJ

Opis fizyczny:
202, [4] s. : il. ; 24 cm
język: polski
plik: pdf

 

Autorzy i tytuły artykułów:
Rozdział I
Witold Ostafiński, Współczesna edukacja szkolna ‒ dźwignia talentu czy terapia
mierności? ……………………………………………………………………………………………………………. 9
Rozdział II
Agnieszka Podbilska-Kłosowska, Rola motywacji w działaniu jednostki ……………………. 25
Rozdział III
Wojciech Błażejewski, Zbigniew Ruszaj, Heurystyczne metody nauczania – powrót
do starych koncepcji ……………………………………………………………………………………………. 35
Rozdział IV
Czesław Lewicki, Magdalena Michniewicz, Ocena szkolna w procesie
motywowania do nauki na różnych szczeblach kształcenia ……………………………………….. 45
Rozdział V
Wojciech J. Cynarski, Wojciech Błażejewski, Motywacja w sporcie i w drodze sztuk
walki ………………………………………………………………………………………………………………….. 57
Rozdział VI
Edita Kominarecová, Motivácia v multikultúrnej komunikácii…………………………………… 75
Rozdział VII
Agata Kolasa-Skiba, Metody i techniki motywowania dzieci do nauki. Nauka przez
zabawę ………………………………………………………………………………………………………………. 87
Rozdział VIII
Joanna Jakubik, Motivation – the key to success ……………………………………………………. 111
Rozdział IX
Mirosław Koralewski, Aksjologiczne podłoże autorytetu nauczyciela ………………………. 117
Rozdział X
Agnieszka Podbilska-Kłosowska, Motywujący nauczyciel a edukacja muzyczna
uczniów ……………………………………………………………………………………………………………. 129
Rozdział XI
Aleksandra Jakubik, Osobowość i postawa nauczyciela jako czynniki motywujące
do uczenia się ……………………………………………………………………………………………………. 141
Rozdział XII
Magdalena Brzęk, Motywacja ucznia i jej zmiany na drugim i trzecim etapie
edukacyjnym ……………………………………………………………………………………………………… 149
Rozdział XIII
Agnieszka Podbilska-Kłosowska, Poziom motywacji a uczenie się w opinii
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu ………………………………………………………………………………….. 159
Rozdział XIV
Elżbieta Cygnar, Beata Rejman, Katarzyna Zwolińska-Mirek, Kompetencje
informatyczne uczniów klas IV szkoły podstawowej ……………………………………………….. 177
Varia
Barbara Zielińska, Przemoc domowa a świadomość społeczna ……………………………….. 189


Skip to content