Menu Zamknij

Publikacje dostępne w Bibliotece PANS w Jarosławiu

W naszej Bibliotece znajduje się obszerny księgozbiór i czasopisma o życiu i twórczości bł. ks. Bronisława Markiewicza:

1. Michułka, Walenty (ks.) Ksiądz Bronisław Markiewicz.- Wyd. 3, popr.- Marki-Struga-Miejsce Piastowe : Wydawnictwo Michalineum, 1992.

2. Niezgoda, Cecylian Wierny posłannictwu /.- Kraków : Wydawnictwo OO Franciszkanów „Bratni Zew” Spółka z o.o., 1998.

3. Sieg, Jan Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów.– Kraków : Zgromadzenie św. Michała Archanioła – Michalineum, 1981.

4. Winowska, Maria Aux portes du Royaume: pere Bronisław Markiewicz cure de paroisse et fondateur des Michaelites.– Paris : Tequi, 1994.

5. Kustra, Czesław Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) /.- Marki : Wydawnictwo Michalineum, 1999.

6. Moroz, Walerian (red. ks.) Dzieło, myśl, duchowość ks. Bronisława Markiewicza.- Marki-Struga : Wydawnictwo Michalineum, 1993.

7. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz :.- Miejsce Piastowe : Michalineum, (2006).

8. Dom w cieniu skrzydeł / Dawida Ryll ; [rys. Marlena Makiel-Hędrzak].- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, 2008.

9. Pielgrzymowanie w wierze : materiały z sesji naukowych poświęconych Matce Annie Kaworek w latach 1998, 2006, 2011 organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła / [red. Dawida Ryll].- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, 2011.

10. Dzień za dniem z błogosławionym Bronisławem Markiewiczem : myśli na każdy dzień : w 100 rocznicę śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza / wyboru tekstów dokonała s. Remigiusza Zofia Dziewit ; [il. Marlena Makiel-Hędrzak].- Wyd. 2.- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ; Krosno : Ruthenus Rafał Barski, 2011.

11. Bój bezkrwawy : dramat w 7 odsłonach / Bronisław Markiewicz.- Wyd. 3.- Rzym : Michalineum, 1979.

12. Zapiski dotyczące życia wewnętrznego / ks. Bronisław Markiewicz.-    Kraków : Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”, 1980.

13. Życiorys księdza Bronisława Markiewicza założyciela Tow. św. Michała Archanioła i Zakładów Sierocych w Polsce / napisał Walenty Michułka ; z manuskryptu aut. w streszczeniu oprac. B. Sławiński z Tow. św. Michała Archanioła.- [Detroit] : nakł. autora, 1946.

14. Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” : 1898-1921 / Henryk Kaiser.- Wiedeń : [s.n.], 2005.

15. Er hat sein Herz den armen Kindern und Jugendlichen gegeben : pater Bronisław Markiewicz 1842-1912 / Edward Data.- Warszawa ,2005.

16. Les chemins vers la lumiére : pere Bronislaw Markiewicz Prětre et éducateur des enfants les plus pauvres / Aleksander Golda.- Paris : Pierre Téqui, 1999.

17. Z perspektyw michalickiego hasła „powściągliwość i praca”. T. 1 / Józef Marian Święcicki.- Kraków : Wydawnictwo ITKM, 2001.

18. Z perspektyw michalickiego hasła „powściągliwość i praca”. T. 2 / Józef Marian Święcicki.- Kraków : Wydawnictwo ITKM, 2001.

19. Ćwiczenia duchowne : konferencje rekolekcyjne / Bronisław Bonawentura Markiewicz.- Miejsce Piastowe : „Michalineum”, 1995.

20. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz : wychowawca opuszczonej młodzieży i założyciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła / Walenty Michułka.- Wyd. 4 (poszerz. o aneks).- Marki : Michalineum, 2005.

21. Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza : Kosz malin / s. Iwona Szewc.- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr św. Michała Anioła, 2012

22. Wychowanie i edukacja w kontekście społeczności lokalnej : PWSTE w hołdzie swojemu patronowi bł. ks. Bronisławowi Markiewiczowi / pod red. Janusza Mierzwy.- Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013.

23. Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) / Tadeusz Śliwa.- Przemyśl : Tadeusz Śliwa, 2014.

24. Tęcza–Ćwierz Jolanta, Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), wychowawca i przyjaciel [w:] Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 2007, nr 6 (174), s. 16-17.

25. Nowogórski Paweł, Wychowawcza troska o młodzież w świetle działalności i pism bł. Ks. Bronisława Markiewicza [w:] Pedagogika Katolicka, 2007, nr 1a, s. 154 -168.

Skip to content