Menu Zamknij

Romantyzm Polski

Zachęcamy do lektury zgromadzonej w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu:

1. Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów / Jan Samek. – Przemyśl : Kolegium Nauczycielskie im. A.Fredry w Przemyślu, 1999. Sygnatura: 5625/XXIX czyt., 5626, 5627, 5628, 5629

2. Granice literatury : wybór szkiców krytycznych i historycznych. T. 1/ Andrzej Kijowski ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Tomasz Burek. – Warszawa : Biblioteka Więzi, 1991.

(Biblioteka „Więzi” ; t. 71.) Sygnatura: 40116

3. Historia sztuki świata / Hugh Honour, John Fleming ; Tł. Katarzyna Frankowska. – Warszawa : Arkady, 2006. Sygnatura: 24092czyt., 24986

4. Klasycyzm i romantyzm 1770-1840 / Silvestra Bietoletti ; Tł. Tamara Łozińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

(Wielkie epoki w dziejach sztuki) Sygnatura: 23407/XXIX czyt., 23408, 23409

5. Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. – [Wyd. 1 i. e. 2]. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1997. Sygnatura: 45910

6. Materiały do nauczania historii literatury polskiej : wybór artykułów krytyczno-literackich. T. 1, Romantyzm, pozytywizm / wyboru tekstów dokonali Kazimierz Budzyk, Jan Zygmunt Jakubowski ; opracowano w Istytucie Badań Literackich. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. Sygnatura: 60470 D

7. O romantycznej syntezie sztuk – Delacroic, Chopin, Baudelaire / Juliusz Starzyński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. Sygnatura: 57705/D

8. Romantyzm : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych / Alina Kowalczykowa. – Wydanie 8. – Warszawa : Stentor, 2001. Sygnatura: 53704

9. Romantyzm / wstęp, wybór materiałów i przypisy Maria Straszewska. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. (Biblioteka „Polonistyki”) Sygnatura: 60654/D

10. Romantyzm i narodziny nowoczesności : Stendhal, Delacroix, Baudelaire / Juliusz Starzyński ; [indeks Agnieszka Rabińska ; oprac. graf. Jolanta Barącz]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. Sygnatura: 38374 czyt.

11. Sztuka polska. T. 1. Romantyzm / Zygmunt Świechowski ; przy udziale Ewa Gawlikowska-Świechowska. – Warszawa : Arkady, 2005. Sygnatura: 19698 czyt.

12. Sztuka Polski / Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Piotr Krasny, Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, [ca 2006]. Sygnatura: 24176 czyt.

13. Sztuka romantyzmu / Gérard Legrand ; Tł. Igor Waleńczak. – Warszawa : Rzeczpospolita : HPS, 2007. (Klasycy Sztuki ; 48) Sygnatura: 25823/XXIX czyt.

14. Sztuka świata. T. 8 / aut. tekstów pol. Waldemar Baraniewski [et al.]; red. nauk. wyd. pol. Anna [et al.] Lewicka-Morawska. – Wyd. 4 (dodruk). – 2006. Sygnatura: 21264 czyt.

Skip to content