Menu Zamknij

Krzysztof Kamil Baczyński

Zachęcamy do lektury zgromadzonej w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu:

1. Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. – Chotomów : Verba, 1992. Sygnatura: 44318

2. Kiedy się miłość śmiercią stała … : wiersze wybrane : wybór i komentarze Wiesław Budzyński. / Krzysztof Kamil Baczyński. – Warszawa : Interlibro, 1993. Sygnatura: 22647 czyt.

3. Kiedy się miłość śmiercią stała… / Krzysztof Kamil Baczyński. – [Wyd. 2 zm.]. – Warszawa : Orgelbrandów, 1995. Sygnatura: 22646

4. Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila : biografia K.K. Baczyńskiego / Wiesław Budzyński ; posł. Krzysztof Kąkolewski. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa : Świat Książki, 1999. Sygnatura: 46021

5. Poezje / Krzysztof Kamil Baczyński ; wyboru dokonał Kazimierz Wyka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. (Biblioteka Poetów) Sygnatura: 44472 D

6. Utwory wybrane : wybór i posłowie Kazimierza Wyki / Krzysztof Kamil Baczyński. – Wydanie 4. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. Sygnatura: 61905 D

7. Utwory wybrane : wybór i posłowie Kazimierza Wyki / Krzysztof Kamil Baczyński. – Wyd. 3. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. Sygnatura: 22648

8. Utwory zebrane : t. 1 / Krzysztof Kamil Baczyński ; opracowali Aniela Kmita-Piorunowa i Kazimierz Wyka. – Wydanie 3. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. Sygnatura: 59448/D

9. Wybór poezji / Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy Święch. – Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 ; nr 265) Sygnatura: 48075 D

10. Żołnierz, poeta, czasu kurz… : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / pod redakcją Zbigniewa Wasilewskiego. – Wyd.anie 3 rozsz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979. (Portrety Wielokrotne) Sygnatura: 55434/D

Skip to content