Menu Zamknij

Konstytucja 3 Maja

Zachęcamy do lektury zgromadzonej w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu:

1. 3 maj, Biały Orzeł wzlatuje w błękity…1791 / pod redakcją Adama Andrzeja Witusika. – Lubaczów : Miejska Biblioteka Publiczna, 1990. Sygnatura: 57268 D

2. Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 Maja / Henryk Kocój. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Sygnatura: 3638/XIII czyt., 3639, 3640, 3641, 3642

3. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787 – 1792 / Jerzy Łojek. – Wydanie 2. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1991. Sygnatura: 51476

4. Geneza i obalenie Konstytucji 3 [Trzeciego] Maja : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792 / Jerzy Łojek. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. Sygnatura: 53424

5. Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 3 Maja – z połowy Maja 1791 r. / oprac. Jerzy Kowecki ; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Sygnatura: 43763

6. Konstytucja 3 Maja w relacjach posła pruskiego August Fryderyka Ferdynanda Goltza / August F. F. Goltz ; przeł. Henryk Kocój. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. Sygnatura: 3643/XIII czyt., 3644, 3645, 3646, 3647

7. Konstytucja 3 [Trzeciego] Maja : kościelno-narodowe tradycje święta / Jan Ziółek. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1991. Sygnatura: 13748/XIV czyt.

8. Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 / Andrzej Ajnenkiel. – Warszawa : Rytm, 2001. Sygnatura: 38177 czyt.

9. Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym : 1791-1982 / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygnatura: 43710

10. Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 Maja / Jerzy Łojek. – Warszawa : Interpress, 1988. Sygnatura: 45079

11. Narodziny Konstytucji 3 Maja / Łukasz Kądziela. – Warszawa : „Omnipress”, 1991. Sygnatura: 38042

12. Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. – Wydanie 2 – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1983.

(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej, ISSN 0208-9653 ; 370) Sygnatura: 56164/D

13. Polskie Konstytucje: od szlacheckiej do Rzeczypospoltej Polskiej: (wybór tekstów źródłowych). – Warszawa : Agencja Wydawnicza TFD, 1991. Sygnatura: 59524/D

Skip to content