Menu Zamknij

Jan Paweł II

Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Polski Rokiem Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin wielkiego Polaka.

Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego. Za główny cel papiestwa postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła katolickiego, chciał „postawić swój Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby żydów, muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą anglikańską.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/


Zachęcamy do lektury książek z naszego księgozbioru:

Jan Paweł II 1920-2005 : ilustrowana biografia
Andrzej Nowak
Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2005


Jan Paweł II : fenomen Karola Wojtyły
Andreas Englisch ; [przekł. BETA Agencja Tłumaczeń, Andrzej Szukała]
Wrocław : MAK, 2004


Błogosławiony Jan Paweł II – droga do świętości
red. Stanisław Dyndał
Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012


Jan Paweł II
[według pomysłu i pod kier. Catherine Legrand i in. ; red. Bruno Larebiere ; tł. z fr. i adaptacja ASSIMIL Polska]
Warszawa : Bellona, 1999


Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II
papież Jan Paweł II
Wyd. 3 uzup. – Kraków : Znak, 2005


Karol Wojtyła – Jan Paweł II : kronika życia i pontyfikatu
Andrzej Nowak
Kraków : Wydawnictwo Kluszczyński, 2003


Encykliki i adhortacje 1979-1981
Jan Paweł II
Warszawa : Instytut Wydawniczy”Pax”, 1983

Skip to content