Menu Zamknij

Cyprian Kamil Norwid

Zachęcamy do lektury zgromadzonej w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu:

1. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości / praca zbiorowa pod redakcją Stanisław Makowski. – Warszawa : Wydawnmictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygnatura: 58362 D

2. „Gorzki to chleb jest polskość” : wybór myśli politycznych i społecznych / Cyprian Kamil Norwid ; wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Robert Nowak. – Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. (Seria Obywatelska) Sygnatura: 53912

3. …lecz ty spomnisz, wnuku / Cyprian Kamil Norwid ; wybór i posłowie Małgorzaty Baranowskiej ; grafiki Leszka Rózgi. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1985. Sygnatura: 52681

4. Okruchy poetyckie i dramatyczne / Cyprian Kamil Norwid ; Oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. Sygnatura: 22603 czyt.

5. Poems / Cyprian Kamil Norwid ; selection, translation [from Poland] and afterword by Adam Czerniawski. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986. Sygnatura: 52790

6. Poezje / Cyprian Norwid ; wybrał i wstępem poprzedził Juliusz W. Gomulicki. – Wydanie 2. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1986. Sygnatura: 57567

7. Słownik rymów Cypriana Norwida / Marian Jeżowski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1998. Sygnatura: 13820 czyt.

8. Strona romantyków : studia o Norwidzie / Zofia Stefanowska. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1993. Sygnatura: 13776 czyt.

9. Vade-mecum / Cyprian Norwid ; wyd. z autografu, uzup. i wstępem poprzedził Juliusz W. Gomulicki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. (Biblioteka Poetów) Sygnatura: 44475 D

10. Wielcy romantycy polscy : sylwetki Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1980. (Sylwetki (Cieszyn)) Sygnatura: 55392 D

11. Wiersze Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. – [Wydanie 2]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. (Biblioteka Analiz Literackich 53) Sygnatura: 53909

12. Wiersze wybrane / Cyprian Norwid ; wybór i oprac. Juliusz Wiktor Gomulicki. – Wyd. 1 (w tym oprac.). – Warszawa : Wydawnictwo Chimera, 1991. (Czytam Więc Myślę) Sygnatura: 40523

13. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 2, Rycerze nadpowietrznej walki / Bohdan Urbankowski. – Warszawa : Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. Sygnatura: 55767/V czyt.

Skip to content