Menu Zamknij

Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska, zwyczajowo nazywana Cudem nad Wisłą – operacja wojskowa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej, a armiami Wojska Polskiego, zgrupowanymi nad Wisłą, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

Z okazji rocznicy 100-lecia Bitwy Warszawskiej zarówno uchwałą Sejmu RP VIII kadencji z 13 czerwca 2019, jak i uchwałą Senatu RP IX kadencji z 18 października 2019, rok 2020 został ustanowiony Rokiem Bitwy Warszawskiej.

Źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą dostępną w naszych zbiorach :

Cud nad Wisłą : bitwa warszawska 1920
Marek Tarczyński
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990


Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 1, (13-17 VIII)
oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; Andrzej Bartnik [et al.]
Warszawa : „Rytm”, 1995

Bitwa warszawska 13-28 VIII 1920 : dokumenty operacyjne. Cz. 2, (17-28 VIII)
oprac. i przygot. do dr. zespół pod red. Marka Tarczyńskiego ; Andrzej Bartnik [et al.]
Warszawa : „Rytm”, 1996


Polska sztuka wojenna w okresie bitwy warszawskiej : Front Środkowy w działaniach manewrowych w sierpniu 1920 roku
Paweł Żarkowski
Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Warszawa : Comandor, 2000


Za Ojczyznę : Bitwa Warszawska 1920 r. w dokumentach, literaturze i pieśniach. T. 1, Dokumenty, ikonografia
wybór i oprac. Leon Łochowski
Dom Wojska Polskiego. Warszawa : Wydział Wydawniczy Centralnego Ośrodka Szkolenia Metodycznego DWP, 2001

Za Ojczyznę : Bitwa Warszawska 1920 r. w dokumentach, literaturze i pieśniach. T. 2, Literatura i pieśni
wybór i oprac. Leon Łochowski
Dom Wojska Polskiego. Warszawa : Wydział Wydawniczy Centralnego Ośrodka Szkolenia Metodycznego DWP, 2001


Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata : pod Warszawą 1920 r.
Edgar Vincent D’Abernon ; autoryzowany przekład z angielskiego przy współpracy tłum. S.A. Arnsena opracował i wydał Artur Dobiecki Senator Rzplitej Polskiej z przedmową P. Ministra Spraw Zagr. Augusta Zaleskiego. Wydanie 1 powojenne
Warszawa : Dom Wydawniczy „Herold-Press”, 1990


Warszawa w obronie Rzeczypospolitej : czerwiec – sierpień 1920
Marian Marek Drozdowski
Warszawa : „Gryf” : Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk], 1993

Skip to content