Menu Zamknij

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)

Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wirtualna Biblioteka Nauki jest narzędziem badawczym, które umożliwia bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. Baza danych widoczna jest tylko z komputerów połączonych z siecią wewnętrzną PWSTE w Jarosławiu.

Strona internetowa WBN

Jeżeli komputer jest prawidłowo połączony z siecią informatyczną PWSTE w Jarosławiu, po otwarciu strony internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki powinna się wyświetlić informacja, że adres IP komputera został rozpoznany.
W przypadku gdy komputer nie zostanie rozpoznany, proszę skontaktować się z Działem Informatyki.

Przypominamy również, że istnieje możliwość dostępu do WBN spoza sieci uczelnianej. Szczegóły na stronie:
https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/

Linki do poszczególnych zasobów WBN (w ramach licencji krajowej dla uczelni):

Science Direct (Elsevier)

Springer Link

Wiley Online Library

Czasopisma w ramach WBN

Książki elektroniczne w licencjach krajowych

EBSCO

Portal Komunikacji Naukowej (Infona)

Skip to content