Menu Zamknij

Dzień Patrona Uczelni

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
Patron Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
w Jarosławiu

           Urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku, na terenie obecnej Archidiecezji Przemyskiej jako szóste z jedenastu dzieci Jana Markiewicza, burmistrza miasta, i Marianny Gryzieckiej.

           W domu rodzinnym otrzymał bardzo staranną formację religijną. Pomimo tego nieco później, w okresie nauki w gimnazjum w Przemyślu, przeżył pewne załamanie w wierze spowodowane w znacznej mierze  silnym duchem antyreligijnym panującym w środowisku szkolnym. Owe młodzieńcze trudności w wierze udało mu się szybko przezwyciężyć odzyskując pogodę ducha i wewnętrzny pokój.

            W 1863 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, czując się powołany do kapłaństwa, młody Bronisław wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Ukończywszy przewidziane studia, dnia 15 września 1867 roku  został wyświęcony na kapłana. Po sześciu latach pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza w Harcie i w Katedrze w Przemyślu, chcąc lepiej przygotować się do pracy z młodzieżą, studiował przez dwa lata pedagogikę, filozofię i historię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1875 został mianowany proboszczem w miejscowości Gać a dwa lata później w Błażowej. W roku 1982 powierzono mu wykłady z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W ramach Dnia Patrona Uczelni
20 czerwca br.
organizowana jest I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.
WYCHOWANIE, OPIEKA, WSPARCIE
W KONTEKŚCIE DZIAŁALNOŚCI
BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA
>> szczegóły

W naszej bibliotece cyfrowej można znaleźć publikacje, czasopisma i pamiątki związane z ks. Markiewiczem
>> szczegóły

           Czując się powołanym do życia zakonnego, w listopadzie 1885 roku wyjechał do Włoch. Tutaj wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów i w dniu 25 marca 1887 roku miał przywilej i radość złożyć śluby zakonne na ręce św. Jana Bosko. Jako Salezjanin wypełniał z oddaniem i gorliwością różne zadania powierzone mu przez przełożonych. Z powodu surowego trybu życia i odmienności klimatu Ks. Markiewicz zachorował na gruźlicę płuc. Stan jego zdrowia był tak ciężki, że uważano go za bliskiego śmierci. Powróciwszy szczęśliwie do zdrowia, odbywał rekonwalescencję we Włoszech aż do dnia 23 marca 1892 roku kiedy to, za zezwoleniem Przełożonych, powrócił do Polski by objąć funkcję proboszcza w Miejscu Piastowym.

           Ksiądz Bronisław Markiewicz idąc za duchem Św. Jana Bosko, oprócz zwyczajnej działalności parafialnej, poświęcił się formowaniu młodzieży biednej i sierocej. Dla niej otworzył w Miejscu Piastowym Instytut wychowawczy, który zapewniał wychowankom pomoc materialną i duchową, przygotowując ich jednocześnie do przyszłego samodzielnego życia poprzez formację zawodową w szkołach działających przy tymże instytucie. W tym też celu zdecydował się w 1897 roku założyć dwa nowe Zgromadzenia zakonne oparte na duchowości i statutach opracowanych przez Św. Jana Bosko i dostosowanych do specyfiki swego szczególnego charyzmatu. Ks. Markiewicz, przyjęty ponownie do diecezji przemyskiej, wypełniał nadal obowiązki proboszcza i dyrektora Instytutu o nazwie „Towarzystwo Powściągliwość i Praca” (powstałego w 1898 roku), dla którego starał się o otrzymanie zatwierdzenia kościelnego jako zgromadzenia zakonnego. Zgromadzenia Św. Michała Archanioła zostały zatwierdzone po śmierci Założyciela: gałąź męska w 1921 a gałąź żeńska w 1928 roku.

           Ks. Bronisław Markiewicz, za zgodą i błogosławieństwem swego Biskupa, Św. Józefa Sebastiana Pelczara, kontynuował działalność formacyjną młodzieży i dzieci opuszczonych i sierot, korzystając w tym dziele z pomocy współpracowników, do których przygotowania i formacji sam się przyczynił. W Miejscu Piastowym stworzył dom i zapewnił wychowanie setkom chłopców, poświęcając się dla nich bez reszty. W miesiącu sierpniu 1903 roku otworzył nową placówkę wychowawczą w Pawlikowicach koło Krakowa gdzie około 400 sierot znalazło dom wraz z możliwością formacji duchowej i zawodowej.

           Całkowite poświęcenie się dzieciom, heroiczne zaparcie się samego siebie oraz ogrom pracy do wykonania, stosunkowo szybko przyczyniły się do wyczerpania sił ks. Markiewicza i do całkowitej utraty zdrowia, już i tak bardzo nadszarpniętego poprzez chorobę przebytą we Włoszech. Wszystko to doprowadziło do zakończenia jego pielgrzymki doczesnej, które nastąpiło dnia 29 stycznia 1912 roku. Tak za życia jak i po śmierci ks. Markiewicz uważany był za człowieka nadzwyczajnego. Zważywszy na fakt, że przekonanie o jego świętości ciągle wzrastało, Przełożeni obydwu Zgromadzeń Św. Michała Archanioła przez Niego założonych zwrócili się z prośbą do Biskupa Przemyskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, którego pierwsza sesja odbyła się w 1958 roku. Po dopełnieniu wszystkich przewidzianych aktów prawnych, dnia 2 lipca 1994 roku, w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II, został ogłoszony Dekret o heroiczności cnót ks. Markiewicza. Dziesięć lat później, tj. dnia 20 grudnia 2004 roku został promulgowany Dekret o cudzie zdziałanym przez Boga za wstawiennictwem Ks. Markiewicza, co otworzyło drogę do jego beatyfikacji.

           W świadectwach  i wspomnieniach tych, którzy zetknęli się osobiście z błogosławionym Bronisławem, jest podkreślane w sposób szczególny jego wielkie umiłowanie Boga i bliźniego, zwłaszcza dzieci i młodzieży najbiedniejszej, zaniedbanej, opuszczonej i sierocej. Im poświęcił całego siebie przejawiając głębokie pragnienie przygarnięcia jak największej ich liczby i ofiarowania im ludzkiej życzliwości i dobroci, której odczuwali tak wielki brak. To pragnienie wyraził w słowach: „Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów,  żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele”. Ks. Markiewicz pozostał wierny do końca życia temu nakazowi miłości połączonemu z odważną – jak na owe czasy – opcją na rzecz ubogich, przyjmując w sposób heroiczny wszystkie skutki jakie zeń wypływały.

           Źródło: strona internetowa https://salezjanie.waw.pl/blog/2021/01/30/bl-ks-bronislaw-markiewicz/


W naszej Bibliotece znajduje się obszerny księgozbiór i czasopisma o życiu i twórczości bł. ks. Bronisława Markiewicza:

1. Michułka, Walenty (ks.) Ksiądz Bronisław Markiewicz.- Wyd. 3, popr.- Marki-Struga-Miejsce Piastowe : Wydawnictwo Michalineum, 1992.

2. Niezgoda, Cecylian Wierny posłannictwu /.- Kraków : Wydawnictwo OO Franciszkanów „Bratni Zew” Spółka z o.o., 1998.

3. Sieg, Jan Powściągliwość, umiarkowanie i praca a rozwój ludów.- Kraków : Zgromadzenie św. Michała Archanioła – Michalineum, 1981.

4. Winowska, Maria Aux portes du Royaume: pere Bronisław Markiewicz cure de paroisse et fondateur des Michaelites.- Paris : Tequi, 1994.

5. Kustra, Czesław Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) /.- Marki : Wydawnictwo Michalineum, 1999.

6. Moroz, Walerian (red. ks.) Dzieło, myśl, duchowość ks. Bronisława Markiewicza.- Marki-Struga : Wydawnictwo Michalineum, 1993.

7. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz :.- Miejsce Piastowe : Michalineum, (2006).

8. Dom w cieniu skrzydeł / Dawida Ryll ; [rys. Marlena Makiel-Hędrzak].- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, 2008.

9. Pielgrzymowanie w wierze : materiały z sesji naukowych poświęconych Matce Annie Kaworek w latach 1998, 2006, 2011 organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła / [red. Dawida Ryll].- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, 2011.

10. Dzień za dniem z błogosławionym Bronisławem Markiewiczem : myśli na każdy dzień : w 100 rocznicę śmierci bł. ks. Bronisława Markiewicza / wyboru tekstów dokonała s. Remigiusza Zofia Dziewit ; [il. Marlena Makiel-Hędrzak].- Wyd. 2.- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła ; Krosno : Ruthenus Rafał Barski, 2011.

11. Bój bezkrwawy : dramat w 7 odsłonach / Bronisław Markiewicz.- Wyd. 3.- Rzym : Michalineum, 1979.

12. Zapiski dotyczące życia wewnętrznego / ks. Bronisław Markiewicz.-    Kraków : Instytut Wydawniczy „Nasza Przeszłość”, 1980.

13. Życiorys księdza Bronisława Markiewicza założyciela Tow. św. Michała Archanioła i Zakładów Sierocych w Polsce / napisał Walenty Michułka ; z manuskryptu aut. w streszczeniu oprac. B. Sławiński z Tow. św. Michała Archanioła.- [Detroit] : nakł. autora, 1946.

14. Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” : 1898-1921 / Henryk Kaiser.- Wiedeń : [s.n.], 2005.

15. Er hat sein Herz den armen Kindern und Jugendlichen gegeben : pater Bronisław Markiewicz 1842-1912 / Edward Data.- Warszawa ,2005.

16. Les chemins vers la lumiére : pere Bronislaw Markiewicz Prětre et éducateur des enfants les plus pauvres / Aleksander Golda.- Paris : Pierre Téqui, 1999.

17. Z perspektyw michalickiego hasła „powściągliwość i praca”. T. 1 / Józef Marian Święcicki.- Kraków : Wydawnictwo ITKM, 2001.

18. Z perspektyw michalickiego hasła „powściągliwość i praca”. T. 2 / Józef Marian Święcicki.- Kraków : Wydawnictwo ITKM, 2001.

19. Ćwiczenia duchowne : konferencje rekolekcyjne / Bronisław Bonawentura Markiewicz.- Miejsce Piastowe : „Michalineum”, 1995.

20. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz : wychowawca opuszczonej młodzieży i założyciel zgromadzeń zakonnych św. Michała Archanioła / Walenty Michułka.- Wyd. 4 (poszerz. o aneks).- Marki : Michalineum, 2005.

21. Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza : Kosz malin / s. Iwona Szewc.- Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr św. Michała Anioła, 2012

22. Wychowanie i edukacja w kontekście społeczności lokalnej : PWSTE w hołdzie swojemu patronowi bł. ks. Bronisławowi Markiewiczowi / pod red. Janusza Mierzwy.- Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013.

23. Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912) / Tadeusz Śliwa.- Przemyśl : Tadeusz Śliwa, 2014.

24. Program wychowania przedszkolnego według systemu pedagogicznego bł. Bronisława Markiewicza : Kosz malin / s. Iwona Szewc. Miejsce Piastowe : Zgromadzenie Sióstr św. Michała Anioła, 2012.

25. Tęcza –Ćwierz Jolanta, Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), wychowawca i przyjaciel [w:] Wychowawca : miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 2007, nr 6 (174), s. 16-17.

26. Nowogórski Paweł, Wychowawcza troska o młodzież w świetle działalności i pism bł. Ks. Bronisława Markiewicza [w:] Pedagogika Katolicka, 2007, nr 1a, s. 154 -168.

Skip to content